פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב ה ח

מצודת דוד

"ויהיו הכרובים" - ר"ל מתחלה נעשו שיפרשו כנפיהם על מקום עמידת הארון ולזה בהכנס הארון אל מקומו היו א"כ הכרובים מסככין עליו

מצודת ציון

"בדיו" - מוטות עשוים לשאת בהם את הארון