קטע:מצודות על דברי הימים ב ד יז

מצודת דוד

"בעבי האדמה" - חפר באדמה צורות הכלים ההם ושפך שם הנחושת לאחר התכה

מצודת ציון

"בככר" - במישור

"צרדתה" - ובמלכים (א ז) נאמר צרתן ובשתי השמות נקראה