פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב ד ה

מצודת דוד

"ועביו" - שוליו ודפנותיו

"ושפתו" - שפת הים ממעל היה מעשה דק ומרודד כמעשה שפת כוס המצויר בפרח ושושן

"מחזיק בתים" - וחזר ומפרש שלש אלפים יכיל

מצודת ציון

"יכיל" - יחזיק כמו קטן מהכיל (מלכים א ח)