קטע:מצודות על דברי הימים ב ד ד

מצודת דוד

"עומד" - הים הזה היה עומד על י"ב בקר עשויים מנחושת

"פונים" - את פניהם

"והים עליהם" - לתוספת ביאור כפל הדבר

"וכל אחוריהם" - אחורי הבקר היו לצד פנים אחוריו של זה מול אחוריו של זה