קטע:מצודות על דברי הימים ב ד א

מצודת דוד

"מזבח נחושת" - ר"ל מזבח אבן תחת מזבח נחשת שעשה משה במדבר