קטע:מצודות על דברי הימים ב ג יד

מצודת דוד

"את הפרוכת" - מול פתח בית קה"ק ועם שהיו שם דלתות כמ"ש למטה ובמלכים א'

"ויעל" - צייר עליו כרובים במעשה רוקם