קטע:מצודות על דברי הימים ב ג ג

מצודת דוד

"ואלה הוסד" - אלה מספרי האורך והרוחב אשר הניח היסוד לבנות וגו'

"במדה הראשונה" - במדת האמה שנעשה בה המשכן שהיתה ראשונה לבנין המקדש והיא היתה בת ששה טפחים