מצודות על דברי הימים ב ב יז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ויעש מהם וגו'" - עם כי כבר נאמר למעלה חזר ואמר לסמכו לספור הבנין

"מנצחים" - רודים ונוגשים את העם לעשות העבודה ולא ירפו ידיהם מן מלאכה

מצודת ציון

"מנצחים" - מלשון נצחון והתגברות ונגישה