מצודות על דברי הימים ב ב ח

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ולהכין" - צוה להכין לי וגו'

"והפלא" - ברוב הגודל ומהצורך א"כ לעצים מרובים