מצודות על דברי הימים ב ב ו

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"עם החכמים" - לעשות במלאכה עם החכמים אשר עמי

מצודת ציון

"ובארגון" - הוא ארגמן וכן תרגומו

"וכרמיל" - הוא תולעת שני

"לפתח פתוחים" - ענין חתירת הצורות באבנים כמו פתוחי חותם (שמות כח)