קטע:מצודות על דברי הימים ב ב ב

מצודת דוד

"כאשר עשית וגו'" - כאומר כן עשה עמדי וכאשר יאמר בסוף דבריו