מצודות על דברי הימים ב ב ב

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"כאשר עשית וגו'" - כאומר כן עשה עמדי וכאשר יאמר בסוף דבריו