קטע:מצודות על דברי הימים ב א ד

מצודת דוד

"בהכין" - במה שהכין לו מקום

"כי נטה" - הטה ופרש