קטע:מצודות על דברי הימים א כ ו

מצודת דוד

"איש מדה" - בעל מדה גדולה וכן אנשי מדות (במדבר י"ג)

"שש ושש" - לכל אחד היו שש ולשלא נחשוב שבשתי ידיו וכן בשתי רגליו היו שש ג' לכל אחת לזה אמר עשרים וארבע

מצודת ציון

"להרפא" - להענקה