קטע:מצודות על דברי הימים א כ א

מצודת דוד

"תשובת השנה" - ר"ל בעת תשובת השמש אל הנקודה ההיא בעצמה שהיתה בה בעת צאת המלכים בשנה העברה להלחם בישראל ולעזור לבני עמון כמ"ש למעלה

מצודת ציון

"ויצר" - מלשון מצור