קטע:מצודות על דברי הימים א כט ג

מצודת דוד

"ברצותי" - בעבור שאני מרוצה וחפץ בבית ה' הנה יש לי עוד סגולה מיוחדת מזהב וכסף נתתי גם אותה לבית ה'

"למעלה מכל וגו'" - ר"ל נוסף על כל אשר הכינותי מאז לבהמ"ק

מצודת ציון

"סגולה" - ענין אוצר כמו וסגולת מלכים (קהלת ב)