מצודות על דברי הימים א כח יט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"הכל בכתב" - ר"ל כן אמר דויד לשלמה הנה לך הכל מסודר בכתב אשר מיד ה'

"עלי השכיל" - ר"ל אשר באה עלי מידו להשכילני כל מלאכת התבנית של הבית וכל כליו