מצודות על דברי הימים א כח טז


מצודת דוד

"ואת הזהב וגו'" - משקל הזהב להשלחנות העשוי למערכת לחם הפנים

"וכסף" - משקל הכסף לשלחנות הכסף העומדים בעזרה להפשיט עליהם את הקרבנות ועם שלא הוזכרו בבנין שלמה נזכרים הם בבנין יחזקאל וכן היו בבית שלמה