קטע:מצודות על דברי הימים א כח ז

מצודת דוד

"כיום הזה" - אשר עתה הוא מתחזק לעשות מצות ה'