מצודות על דברי הימים א כח ו


מצודת דוד

"לי לבן" - להיות אהוב לי כבן

"לאב" - לחמול עליו כאב על בנו