קטע:מצודות על דברי הימים א כח ה

מצודת דוד

"ויבחר בשלמה" - בא לרמז שלא נשא בחטא את בת שבע כי אילו היתה בחטא לא היה נבחר בנה למלוכה הואיל ובניו מרובים ויש א"כ מי למלוך זולתו