קטע:מצודות על דברי הימים א כח ג

מצודת דוד

"ודמים שפכת" - ולכן מנעו מלבנות וכאשר מנע מלהניף ברזל על המזבח על שעושים ממנו כלי רציחה