מצודות על דברי הימים א כח א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"המשרתים" - חוזר הוא על המחלקות

"ולכל גבור חיל" - כפל הדבר לומר שאיש לא נעדר מכל הגבורים

מצודת ציון

"הסריסים" - ענין שררה