פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים א כז לג

מצודת דוד

"יועץ למלך" - הוא היה המיוחד לעצת המלך אבל יהונתן דודו לא היה מיוחד למלך

"רע המלך" - הוא היה יושב בתמידות עם המלך להשתעשע עמו