קטע:מצודות על דברי הימים א כז כח

מצודת דוד

"והשקמים אשר בשפלה" - מין אילני תאנים הגדלים בעמק וכן כשקמים אשר בשפלה לרוב (דברי הימים ב ט')