קטע:מצודות על דברי הימים א כז כו

מצודת דוד

"לעבדת האדמה" - לחרוש ולזרוע ולקצור