קטע:מצודות על דברי הימים א כז ד

מצודת דוד

"ומחלוקתו" - המסייע לו בדבר מחלוקתו היה ומקלות הנגיד

מצודת ציון

"ומקלות" - כן שמו בוי"ו