קטע:מצודות על דברי הימים א כו כט

מצודת דוד

"למלאכה החיצונה" - על המלאכה הנעשה חוצה לעיר לצורך הבית להכין עצים ואבנים וכדומה המוטל על ישראל היו המה לשוטרים ולשופטים על הדבר ההוא