קטע:מצודות על דברי הימים א כו כה

מצודת דוד

"ואחיו" - של שבואל מזרע של אליעזר

"רחביה בנו" - הוא היה בן אליעזר וכן כולם היו אחד בן אחד