קטע:מצודות על דברי הימים א כו טו

מצודת דוד

"בית האספים" - נקרא כן על ענין ידוע אצלם והיתה מול שער הדרומי