קטע:מצודות על דברי הימים א כו ח

מצודת דוד

"איש חיל" - כ"א היה איש חיל

"לעבדה" - לפתוח ולנעול את השערים

"ששים ושנים" - ולמעלה נאמר ששים ושמונה ואולי מתו ששה לעת זקנת דוד