קטע:מצודות על דברי הימים א כו ז

מצודת דוד

"אחיו בני חיל" - כן שמות בניו האחד אחיו והשני בני חיל