קטע:מצודות על דברי הימים א כו ו

מצודת דוד

"הממשלים" - המושלים על בית אביהם