קטע:מצודות על דברי הימים א כו ד

מצודת דוד

"ולעבד אדם" - גם הוא היה שוער כמ"ש למעלה