קטע:מצודות על דברי הימים א כה ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"על ידי אביהם בשיר" - ע"י אביהם השכילו לדבר בשיר בבית ה' במצלתים וגו'

"לעבודת וגו'" - בעת עבודת הקרבנות

"על ידי המלך" - ר"ל בהלולים שתיקן המלך ואסף וגו' כי גם המה תקנו מזמורים כמ"ש בספר תהילים