קטע:מצודות על דברי הימים א כג יג

מצודת דוד

"ולברך בשמו" - הוא ברכת כהנים בנשיאת כפים