קטע:מצודות על דברי הימים א כג יא

מצודת דוד

"הראש" - הוא היה בית אב הראשון בבני שמעי

"וזיזה" - הוא זינא הנזכר

"אחת" - מוסב גם על לבית אב ורצונו לומר שהיו לחבורה אחת וראש אחד להם

מצודת ציון

"לפקודה" - ענין מנוי וגזברות