פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים א כב טו

מצודת דוד

"וכל חכם וגו'" - כל מין חכם בכל מיני מלאכה