מצודות על דברי הימים א כא כט


מצודת דוד

"בבמה" - הבית שעמד בה המשכן והמזבח נקראה במה על שם הבמה שעמד בה והיא המזבח