קטע:מצודות על דברי הימים א כא כח

מצודת דוד

"ויזבח" - היה רגיל לזבוח שם קרבנותיו