קטע:מצודות על דברי הימים א כא כו

מצודת דוד

"באש" - ר"ל העניה היתה במה שירדה האש על המזבח