מצודות על דברי הימים א כא כג


מצודת דוד

"קח לך" - את הגורן

"ויעש" - משלי יעשה עולות את הטוב בעיניו ראה וגו'

"לעצים" - להבעיר האש על המזבח

מצודת ציון

"והמוריגים" - כעין לוח עץ ובתחתיתו תחובים אבנים דקים ובו דשים התבואה וכן למורג חרוץ (ישעיהו מא)