קטע:מצודות על דברי הימים א יט ו

מצודת דוד

"כי התבאשו" - התעיבו את עצמם בעיני דוד כדבר הנבאש ולזה פחדו מן המלחמה