קטע:מצודות על דברי הימים א יט ה

מצודת דוד

"וילכו" - שלוחיהם

"על האנשים" - בעבור מקרה האנשים

"וישלח לקראתם" - לאמר להם לשבת ביריחו האמור בסוף המקרא והפסוק לומר הסיבה למה לא באו למלך ואמר כי היו נכלמים ולכן שלח לקראתם

"ושבתם" - לביתכם

מצודת ציון

"יצמח" - יגדל