קטע:מצודות על דברי הימים א יח יד

מצודת דוד

"משפט" - בין איש לאחיו

"וצדקה" - נתן משלו צדקה לכל עמו הנצרכים לקבל צדקה