קטע:מצודות על דברי הימים א יח יב

מצודת דוד

"ואבשי וגו'" - ובשמואל ב' נאמר שדוד הכה בם כי כל נצחון המלחמה נקרא ע"ש המלך ובתהלים נאמר שיואב הכה בהם וארז"ל שב' מלחמות היו ולא זהו האמור כאן