קטע:מצודות על דברי הימים א יח טו

מצודת דוד

"על הצבא" - היה שר על קבוצת החיל

"מזכיר" - היה ממונה על ספר הזכרונות