קטע:מצודות על דברי הימים א יח ג

מצודת דוד

"חמתה" - הכהו בעיר חמת

"להציב ידו" - להציב מקומו לאחור להרחיב גבול ארצו