קטע:מצודות על דברי הימים א יז כו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אתה הוא האלהים" - א"כ בידך הכח למלאות דבריך

"ותדבר" - אתה דברת הדבר הזה כי נאמן נתן לנביא ודבר ה' בפיו