קטע:מצודות על דברי הימים א יז כה

מצודת דוד

"כי אתה וגו'" - ר"ל הואיל והודעתני שתבנה לי בית מלכות לזה מצאתי את לבי וערב לגשת להתפלל עליה עם כי הוא דבר גדול