קטע:מצודות על דברי הימים א יז כב

מצודת דוד

"עד עולם" - ולא יחליפם באומה אחרת